BOAX-II

Gjennomstikksanker

Ekspansjonsanker til mellomhøye belastninger. Med mutter og skive.

Egenskaper

 • Kantavstander og lav intern avstand
 • Tilgjengelig i Anchor Selector
 • Anvendelsesklasse 2
 • Ild
 • Ulykkeslast (jordskjelv, eksplosjon, etc.)

Egenskaper

Tekniske godkjenninger : ETA-08/0276
Yteevnedeklarasjon (DoP) : 
Materiale
 • BOA-X og BOAX-II: El-forsinket stål
Fordeler
 • Rask og enkel installasjon: redusert forankringsdybde. Gjenger Ø = Ø borehull
 • Økonomisk anker til middels tunge laster
 • Godkjent til bruk i sprukket og usprukket betong

Anvendelse

Anvendelse

Skjøter
 • Sprukket og usprukket betong: C20/25 til C50/60
 • Kan også brukes i hard naturstein (σD ≥ 25 N/mm2)
Bruksområder
 • Innfesting på trekonstruksjoner: bjelkesko og annet
 • Innfesting på metallprofiler: rekkverk, konsoller og kabelbakker, for eksempel. 
 • Innfesting av statiske eller kvasistatiske belastninger: Porter og maskiner
 • Stålkonstruksjoner
 • Skinner
 • Kabelstiger
 • Fasader