HTT

Trekkanker

Beslagene er laget av en varmforsinket plate med en tykkelse på 2,8 mm.
I trekkankeret HTT er den lange fliken utstyrt med Ø 4,7 mm hull, og den korte fliken med et Ø 17 mm hull. Beslaget er utformet slik at det er fire platetykkelser under bolthodet i den korte fliken. Beslaget er dessuten forsterket av platefeltene i sidene ved den korte fliken.

Det er innlagt en forsterkningsplate over bolthullet i den korte fliken.

Trekonstruksjoner som er utsatt for løftende krefter kan settes fast i en betongkonstruksjon med trekkankrene. Den lange, loddrette fliken gjør det mulig å plassere det nødvendige antallet kamspiker med overholdelse av normkravene til spikerplassering i en loddrett stolpe – også når det ligger en vannrett svill under denne.

Egenskaper

  • Anvendelsesklasse 2

Egenskaper

Tekniske godkjenninger : ETA-07/0285
Materiale
  • Stålkvalitet:
    Grad 33 i henhold til ASTM A-653, tilsvarende egenskapene i S235JR
  • Korrosjonsbeskyttelse:
    275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
Fordeler
  • Muliggjør innfesting til betongkonstruksjoner

Anvendelse

Anvendelse

Skjøter
  • Tre-søyle skjøter
Bruksområder
  • Trekonstruksjoner som er utsatt for løftende krefter kan festes til en betongkonstruksjon med trekkankrene. Den lange loddrette fliken gjør det mulig å plassere det nødvendige antallet kamspiker med overholdelse av normkravene til spikerplassering i en loddrett stolpe – også når det ligger en vannrett svill under denne.