Montering - Vinkelbeslag

AE

Montering

Innfesting
  • Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
  • Til innfesting i betong skal vinkelbeslaget festes med en eller to M12 bolter med underlagsskiver US40/40/10G
  • Vinkelbeslag
  • Vinkelbeslag