Teknisk data - Vinkelbeslag

AE

Teknisk data

Dimensjoner

Dimensjoner - AE - Vinkelbeslag
product.image_with_dim.alt - AE - Vinkelbeslag
Art. nr. NOBB nr. Dimensjoner [mm] Huller flik A Flik B
A B C t Ø5 Ø13 Ø5 Ø13
AE48 21220751 90 48 48 3 7 2 4 1
AE76 21594528 90 48 76 3 12 3 7 1
AE116 21594536 90 48 116 3 18 3 7 3

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Maks utspikring

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Maks utspikring - AE - Vinkelbeslag
Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Maks utspikring - AE - Vinkelbeslag
product.image_with_dim.alt - AE - Vinkelbeslag
Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Maks utspikring
Utspikring Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5,k
Antall Antall CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60
AE48 6 4 2.5 2.9 4.9 3.5 4 6 1.1/kmod^0.25 1.3/kmod^0.25 2.0/kmod^0.25
AE76 9 7 5.1 5.8 9.8 10.4 11.6 15.6 2.5/kmod^0.25 2.9/kmod^0.25 4.2/kmod^0.25
AE116 12 7 5.1 5.8 9.8 14.7 16.6 23.2 2.8/kmod^0.25 3.2/kmod^0.25 4.7/kmod^0.25

1) R4/5 er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm.
kmod er modifikasjonsfaktoren for den lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av tabellverdien.

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Delvis utspikring

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkesamling - Delvis utspikring - AE - Vinkelbeslag
product.image_with_dim.alt - AE - Vinkelbeslag
Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Tre-Tresamling - Delvis utspikring
Utspikring Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5,k
Antall Antall CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4,0x35 CNA4,0x40 CNA4,0x60
AE48 4 4 2.5 2.9 4.9 3.4 3.9 5.4 1.1/kmod^0.25 1.3/kmod^0.25 2.0/kmod^0.25
AE76 7 7 5.1 5.8 9.8 8.2 9.5 13.1 2.5/kmod^0.25 2.9/kmod^0.25 4.2/kmod^0.25
AE116 8 7 5.1 5.8 9.8 11.9 13.8 19.4 2.8/kmod^0.25 3.2/kmod^0.25 4.7/kmod^0.25

1) R4/5 er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm.
kmod er modifikasjonsfaktoren for den lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av tabellverdien.

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-betongsamling

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-betongsamling - AE - Vinkelbeslag
product.image_with_dim.alt - AE - Vinkelbeslag
Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Bjelke-betongsamling
Utspikring Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k R4.k = R5,k
Antall Type Antall Type CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CNA4,0x35 CNA4,0x40 CNA4,0x60
AE48 6 CNA* 1 M12 min: 12.3 ; 12.6/kmod min: 14.9 ; 12.6/kmod 12.6/kmod 1.9 2.1 3.5 min: 4.3 ; 3.7/kmod^0.25 min: 4.9 ; 4.2/kmod min: 5.0 ; 4.9/kmod
AE76 9 CNA* 1 M12 min: 18.7 ; 16.8/kmod min: 22.7 ; 16.8/kmod 16.8/kmod 6.7 7.5 11.2 3.1/kmod^0.25 3.5/kmod^0.25 5.2/kmod^0.25
AE116 12 CNA* 2 M12 20.7 25.1 min: 38.1 ; 28.1/kmod 23 25.8 27.7 8.8/kmod^0.25 10.1/kmod^0.25 min: 15.7 ; 11.5/kmod

1) R4/5 er bestemt for bjelkebredde b = 75 mm og eksentrisitet e = 130 mm. 
kmod er modifikasjonsfaktoren for den lastgruppen som den søkte bæreevnen tilhører. Boltens karakteristiske forankringsstyrke skal være minst 15,3 kN for både uttrekk og forskyvningskraft. Hvis en eller begge av boltens bæreevner er mindre, skal bæreevneverdien for skjøten reduseres proporsjonalt.
Hvis åsen er hindret i å rotere, vil bæreevnene R1,k og R2/3,k i en skjøt med bare ett vinkelbeslag være halvparten av tabellverdien.

Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 2 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer

Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 2 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer - AE - Vinkelbeslag
product.image_with_dim.alt - AE - Vinkelbeslag
Art. nr. Karakteristisk bæreevne - CLT bjelke/CLT bjelke - 2 vinkelbeslag - Ø12 beslagskruer
Utspikring Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr. samling [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k
Antall Type Antall Type SSH12x80 SSH12x80
AE116 3 SSH 3 SSH 33 29.5