Quik Drive® automatisk skrusystem

Komponenter

 • terminologie 2

A - Adapter
B - Bitsholder
C - Forlenger
D - Håndtak
E - Skrumaskin (selges ikke av Simpson Strong-Tie)
F - Låsearm
G - Dybdejustering
H - Bitsutløsernøkkel
 I -  Nesestykke
J -  Fremføringshake
K - Nese
L - Fremføringsrør
M - Bitsholder
N - Bitsutløser
O - Bits

Installasjon

Quik Drive® adaptere gjør ting enklere, og kan i løpet av få sekunder gjøre om de aller fleste skrumaskiner til vårt automatiske skrusystem; Quik Drive®.
Demonstrasjon:

 1. Fjern chucken fra skrumaskinen i henhold til produsentens anvisninger (de fleste kan trekkes rett av)
 2. Fjern den eventuelle bitsholderen
 3. Sett på den Quik Drive-adapteren som passer til skrumaskinen
 4. Sett inn doren i skrumaskinen eller forlengeren
 5. Sett forsatsen på doren til den låses fast av låsearmen
 6. Sett inn skruebåndet, med skruespissen fremover, til det klikker på plass: Dermed er Quik Drive-skrusystemet klart til bruk!

Feilsøking

Quik Drive-verktøy er enkle å bruke. Som med ethvert annet elektrisk verktøy, er det likevel et par ting du skal vite om, for å oppnå optimalt resultat.

Symptomer Forslag
Skruene kan ikke skrus inn. 
De går litt rundt, før de "velter". 
Bare liten eller ingen inntrenging i materialet.
 • Dette er det oftest rapporterte problemet. Sjekk at skrumaskinen ikke står i ”revers”
 • Hvis det er tilfellet, må du endre skruretningen
Skruene går ikke helt inn. 
De går cirka halvveis inn, før bitsen glipper ut av skruen.
 • Sjekk at du bruker riktig bits til den typen skruer du bruker. Husk å bruke bitsen som ligger i esken til skruene
 • Se etter at bitsen ikke er utslitt. Det kan hende det er på tide å skifte til en ny bits
 • Trykk hardere når du skrur
Skruene går ikke helt inn.
De går nesten helt inn, men vil ikke undersenkes helt.
 
 • Sjekk dybdeinnstillingen på forsatsen. Nullstill om nødvendig
 • Du kan ha truffet ved siden av festet på baksiden
 • Eksempel: Når du legger gulv, kan dette skje hvis du treffer ved siden av tilfareren
Skruene føres ikke riktig frem, noe som får verktøyet til å stoppe.
 • Bruk bare Quik Drive® skruebånd
 • Sjekk at skruebåndet er satt i riktig - med den spisse enden fremst
 • Skrumaskinen skal gå før nesestykket settes mot overflaten
 • Løft verktøyet helt av overflaten etter at du har skrudd i hver skrue
 • Trekk ikke skruebåndet over arbeidsflaten mens du flytter maskinen til neste posisjon
 • Vær sikker på at fremføringshaken er intakt, og at fremføringsfjæren sitter riktig

Feil

Bilde nr.

Sannsynlige årsaker

Mulige løsninger

Brukket spiss 

1

For stort trykk 
 • Reduser arbeidstrykket
Hjørner smelter 

2

Maskinens turtall er for høyt
 • Bruk en langsommere maskin 
 • Eller sett ned hastigheten
Skjæret brekker

3

For stort trykk 
 • Reduser arbeidstrykket
Spissen smelter og 
diameteren er redusert

4

 • Materialet er for hardt 
 • Utilstrekkelig sponutkast 
 • For stort trykk
 • Sjekk materialets spesifikasjoner 
 • Velg skrue med lenger borespiss 
 • Reduser arbeidstrykket
Starter ikke  
 • Maskinen står i revers 
 • Materialet er for hardt 
 • Spiss brukket ved håndtering
 • Sjekk maskinens skruretning 
 • Sjekk materialets spesifikasjoner
 

Anvendelsesklasser

I Eurocode 5, tabell 4.1, er det satt opp krav til korrosjonsbeskyttelse av både beslag og forbindelsesmidler.

Krav til korrosjonsbeskyttelse avhenger av i hvilken anvendelsesklasse beslag og forbindelsesmidler brukes. Anvendelsesklasse 1, 2 og 3 er definert i Eurocode 5, og i tabellen er det angitt et symbol som viser hvilken anvendelsesklasse beslag og forbindelsesmidler maksimalt kan brukes i uten ytterligere korrosjonsbeskyttelse.
 

Anvendelsesklasse Eksempler på konstruksjoner Symbol
Anvendelsesklasse 1
 • Konstruksjoner i oppvarmede bygninger, der det ikke er oppfukting av luften, for eksempel i boliger, kontorer og forretninger
1
Anvendelsesklasse 2
 • Konstruksjoner i ventilerte, ikke-permanent oppvarmede bygninger, for eksempel hytter, uoppvarmede garasjer og lagerbygninger
 • Ventilerte konstruksjoner beskyttet mot nedbør, for eksempel ventilerte takkonstruksjoner
2
Anvendelsesklasse 3
 • Konstruksjoner i fuktige rom 
 • Konstruksjoner utsatt for nedbør eller vann for øvrig
 • Underlag for takbelegg
3

Ovenstående gjelder ved bruk av beslag og festemidler sammen med ubehandlet tre.
Ved bruk sammen med impregnert tre i fuktig miljø, er korrosjonsfaren større. Det anbefales derfor å bruke rustfrie beslag og festemidler.
Ved prosjektering av beslag til sterkt korrosive miljøer, for eksempel svømmehaller og salthaller, anbefaler vi at du tar kontakt med Simpson Strong-Tie®.


Overflatebehandling – finish – rustfritt stål

AISI 304/305 (A2) rustfritt stål:
AISI 304/305 (A2) rustfritt stål er en nikkel-kromatisk austeni­ttisk grad av rustfritt stål, og er i seg selv ikke magnetisk. Dette materialet har meget god korrosjonsbeskyttelse. Det er ingen tydelige tegn på rød overflaterust etter 1000 timer i saltspraytest.

N2000® mekanisk galvanisert:
Mekanisk galvanisering gir en beskyttende sinknikkel legering på basemetallet. Legeringen påføres ved mekanisk å tromle basemetallet med ikke-metalliske støtperler og sinkpulver. Resultatet er mindre enn 10% rød overflaterust etter 1000 timer i saltspraytest.

Quik Guard®:
Quik Guard® er en merkebeskyttet dobbeltbarriere som gir en beskyttelsesgrad som egner seg til mange applikasjoner på overflatebehandlet treverk. Resultatet er mindre enn 10% rød overflaterust etter 950 timer i saltspraytest.

Gul sinkdikromat:
Denne overflaten gir en minimal rust­beskyttelse, og er kun beregnet til bruk ved tørre og ikke-rustende applikasjoner.  

Klar sink:
Denne overflaten gir en minimal rust­beskyttelse, og er kun beregnet til bruk ved tørre og ikke-rustende applikasjoner.  

Grå fosfat:
Denne overflaten gir en minimal rust­beskyttelse, og er kun beregnet til bruk ved tørre og ikke-rustende applikasjoner

Generell informasjon om saltspraytest:
Saltspraytestene er i overens­stem­melse med ASTM B117, og er ikke beregnet til å representere den korrosjons­beskyttelsen som skruenes overflatebehandling gir i den virkelige verden. Den bør kun brukes som komparativ evaluering av beslektede produkter. Det er mange faktorer som kan påvirke resultatet av en saltspraytest, for eksempel skruens egenskaper, overflatebehandlingstypen, etterbehandlingsprosesser, og annet.

Sikkerhetsadvarsler

Sikkert arbeidsområde
a. Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt belyst.
b. Ikke bruk Quik Drive® i farlige omgivelser. Ikke utsett verktøyet for regn, og bruk det ikke i fuktige eller våte omgivelser. Bruk ikke Quik Drive®-verktøy der det er brannfarlige væsker, støv eller gasser, da verktøyet kan skape gnister.
c. Hold tilskuere, barn og besøkende på avstand mens et Quik Drive®-verktøy brukes. Distraksjoner kan forårsake ulykker og alvorlige fysiske skader.

Reduser risikoen for elektrisitetsrelaterte ulykker
a. Beskytt mot elektrisk støt.
b. Modifiser aldri Quik Drive®-verktøyets støpsel på noe vis. Bruk alltid et støpsel med en matchende stikkontakt. Bruken av ordentlige, umodifiserte støpsler og kontakter, reduserer risikoen for elektriske støt.
c. Pass godt på ledningen. Bær aldri et Quik Drive®-verktøy i ledningen eller dra i ledningen for å få den ut av en stikkontakt. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og bevegelige deler. Skift straks ut en skadet ledning. Skadede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
d. Når et Quik Drive®-verktøy brukes utendørs, skal det brukes en skjøteledning som er beregnet til utendørs bruk.

Personlig sikkerhet
a. Vær alltid oppmerksom. Ikke bruk Quik Drive®-verktøy når du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Bruk vanlig sunn fornuft når verktøyet benyttes. Uoppmerksomhet mens Quik Drive®-verktøy brukes, kan resultere i seriøse fysiske skader.
b. Bruk passende klær når du benytter et Quik Drive®-verktøy. Ikke bruk klær eller smykker som slenger løst. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige deler. Løse klær, langt hår eller smykker kan bli fanget i bevegelige deler, og resultere i seriøse fysiske skader.
c. Vær sikker på at Quik Drive®-verktøyet står på ”off” før støpselet settes i stikkontakten. Ikke bær verktøjet med fingeren på startknappen.
d. Stå alltid stabilt og godt.
e. Bruk alltid verneutstyr som beskyttelsesbriller, støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm og ørepropper.

Bruk og vedlikehold av Quik Drive®-verktøy
a. Ikke bruk hard makt på Quik Drive®-verktøyet. Bruk de riktige skruene til applikasjonen.
b. Når de ikke er i bruk, bør Quik Drive®-verktøy oppbevares et tørt sted, utenfor barns og uvedkommende personers rekkevidde.
c. Trekk støpselet ut av stikkontakten når verktøyet skal justeres, når du skifter tilbehør eller under lagring.
d. Vedlikehold Quik Drive®-verktøyene godt. Følg instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør.
e. Sjekk jevnlig om bevegelige deler sitter skjevt eller går trangt, samt andre forhold som kan påvirke bruken av verktøyet.
f. Bruk bare tilbehør som er anbefalt av Simpson Strong-Tie®.
g. Alle reparasjoner på elektriske verktøy skal utføres av kvalifiserte personer. Bruk bare godkjente deler.

Korrosjon
Metallskruer vil ruste, og kan miste bæreevne når de brukes i korrosive omgivelser eller blir utsatt for korrosive materialer. Det er mange faktorer som kan forårsake rust, herunder saltholdig luft (kystnære områder), svekkelse på grunn av brann, giftige gassarter, gjødselsmidler, impregnert tre, forskjellige metaller og andre korrosive elementer.

Alle faktorene gjør det umulig å forutse når eller hvorvidt rust vil forekomme eller havne på et kritisk nivå. Denne relative usikkerheten betyr at det er avgjørende at prosjekterende og brukere er klar over den potensielle risikoen, og derfor velger en overflatebehandling eller et metall som passer den ønskede bruken.

Det er viktig at regelmessig vedlikehold og periodiske ettersyn utføres, særlig på utendørs applikasjoner. Utendørs er det vanlig å se litt rust, selv rustfritt stål kan korrodere. Hvis du tydelig kan se rust, eller har mistanke om rust, bør både tre, skruer og beslag gjennomgås av en byggingeniør eller annen kvalifisert fagmann, og det kan være nødvendig å skifte ut alt sammen.

De senere årene har metodene for impregnering av treverk endret seg. På grunn av de mange forskjellige impregneringsbehandlingene, holdbarhetsnivåer, fuktinnhold, og fordi impregneringsblandingen kan variere, er det en kompleks sak å forstå hvilke beslag og skruer som skal brukes til de forskjellige materialene. Det er viktig å undersøke den tekniske litteraturen omkring dette emnet, samt å få den nyeste informasjonen fra produsenten. Rustfritt stål er alltid den mest effektive løsningen i forhold til korrosjonsrisiko. For å yte våre kunder en god service, er Simpson Strong-Tie® i gang med å evaluere mulighetene med tanke på å identifisere de sikreste og mest kostnadseffektive løsningene. Basert på våre tester og erfaringer, kan vi konkludere at det er noen spesifikke applikasjoner som egner seg til skruer overflatebehandlet med N2000® eller Quik Guard®.