Skjøter - tekniske noter

Skjøtetyper

Det finnes flere forskjellige typer skjøter - illustrert nedenfor:

  • bjaelke bjaelke samling

Bjelke-bjelke skjøt

  • sojle bjaelke samling udveksling

Søyle-bjelke skjøt, utveksling

  • bjaelke sojle samling

Bjelke-søyle skjøt

  • samlinger med bolte

Skjøt med bolter