Ankere og skuddmontasje

Ankere

  • topbjaelke billede af ankre 700x252

Ankrene brukes til innfesting i betong og murverk. Simpson Strong-Tie fører to typer ankere - ekspansjonsankere og klebeankere.

Ekspansjonsankere: Denne typen anker overfører belastningen til grunnmaterialet ved friksjon som oppstår mellom ankerets ekspansjonssegmenter og veggen i det borede hullet. Dette skjer når ankeret er satt, og kjeglen er trukket inn i ekspansjonssegmentene. Ekspansjonsankere gir en pålitelig og økonomisk innfesting.

Klebeankere: Denne typen anker består av en kjemisk mørtel og en gjengestang. Etter installasjonen skjer det en kjemisk reaksjon, som holder gjengestangen på plass mot sideveggen i det borede hullet. Dette systemet lager ikke spenninger i betongen, og gjør det derfor mulig å bruke mindre kant- og innbyrdes avstand mellom ankrene.

For ytterligere informasjon om ankere, last ned katalogen i høyre kolonne, eller kontakt oss på tlf.: +45 8781 7400.

Skuddmontasje

  • topbjaelke billede af skud 700x252

Skuddmontasje er en uhyre rask og effektiv metode til innfesting til både stål og betong. Det er et alternativ til sveising, bolter, nagler, skruer og ankere.

Fordelen ved skuddmontasje, er at du kan sette fast emner til både stål og betong med stor pålitelighet, fleksibilitet og hurtighet. Du kan dermed ofte slippe forboring og trenger ikke å bruke tid på å rigge til større verktøy. Montasjen utføres uten el-verktøy. Det betyr at den kan brukes uavhengig av været, og at du kan jobbe selv om det regner.

Skuddmontasje er opp til 5-10 ganger raskere enn tradisjonell montasje, og bidrar dermed til store kostnadsbesparelser i byggeprosessen.
 
Garanti på verktøyene
For at garantien skal gjelde, og for at vi kan kalle inn verktøyet til et ett-års ettersyn, er det nødvendig at du registrerer verktøyet hos oss. Dette gjør du ved å fylle ut skjemaet i linkfeltet til høyre.

Hvis du har ytterligere spørsmål om skuddmontasje, er du velkommen til å kontakte oss på tlf.: +45 8781 7400.