Kontakt

Vennligst fyll ut

  • cs sst logo orig new low res

SIMPSON STRONG-TIE 
CO/ Christiania Spigerverk 

Smalvollveien 58
0667 Oslo

Tlf. 22021300

kundeservice@spigerverket.no

Tekniske spørsmål: technic-nordic@strongtie.eu

Navn Telefon E-post  
Kundeservice 22021300 kundeservice@spigerverket.no  
Lena Martinsen 22021303 lena.martinsen@spigerverket.no  
Anne Kristine Undli 22021302 anne.undli@spigerverket.no  
Eva Heidi Nord-Varhaug 22021307 evaheidi.nord-varhaug@spigerverket.no  
       
Salg     Område
Lars Klæboe 99228311 lklaeboe@strongtie.com Nordland nord for Saltfjellet / Troms / Finnmark
Anders Johnsrud 97538282 ajohnsrud@spigerverket.no Buskerud / Hedmark / Oppland
Per Gunnar Moe 94837508 per.gunnar.moe@spigerverket.no
Midt-Norge sør for Saltfjellet / Møre og Romsdal /
deler av Oslo Østfold
Robert Jørgensen 94840620 robert.j@spigerverket.no Hordaland / Sogn og Fjordane / Møre
Ragnar Seljeskog 41641455 ragnar.s@spigerverket.no Rogaland / Sunnhordland Aust og Vest Agder
Hans Kristian Olsen 94154771 hans.kristian@spigerverket.no Vestfold / Telemark Industri
Eyvind Bugge 94133460 eyvind.bugge@spigerverket.no Oslo / Akershus / Østfold
       
Teknisk     Funksjon
Bjarne Nordvik 95241441 bjarne.n@spigerverket.no Marketing og Produktsjef festemidler
Knut Ole Dahl 90476907 kdahl@spigerverket.no Markedssjef / Country Manager