Kvalitets- og miljøpolitikk

Kvalitets- og miljøpolitikk

  • Measure

Ansvarlighet, gjennomsiktighet, respekt for miljøet - vi ønsker virkelig å være eksemplariske på alle disse områdene. Derfor lever alle våre strukturelle komponenter opp til myndighetenes krav (CE-merking). Det er også derfor vi er sertifisert etter systemene for styring av kvalitet og miljø i henhold til ISO 9001 og 14001 normene.

Vår kvalitetspolitikk
Vi hjelper mennesker med å bygge sikrere konstruksjoner på en økonomisk måte.

Vi gjør dette ved å designe, konstruere og produsere unike beslag og andre tilhørende produkter, som lever opp til eller overgår kundenes behov og forventninger. Enhver er ansvarlig for produktkvaliteten, og alle er engasjert i å sikre kvalitetssystemets effektivitet.  

Vår miljøpolitikk
Siden april 2007 har Simpson Strong-Tie vært sertifisert etter et miljøledelsessystem som oppfyller kravene i ISO 14001: 2008. Alle medarbeidere hos Simpson Strong-Tie skal bestrebe seg på å redusere virkningene av virksomhetens aktiviteter på miljøet og bestrebe seg på å bekjempe forurensing. Vi overholder miljølovene, og streber konstant etter å forbedre måten vi jobber på, med det formålet å redusere de negative virkningene vår produksjon kan ha på miljøet.

Simpson Strong-Tie investerer årlig i å forbedre produksjonsprosessen, lydisoleringen ved støyende maskiner og forbedre arbeidsmiljøet for våre medarbeidere. Utslipp til luften, som er forårsaket av produksjonsprosessen, blir filtrert før det slippes ut i omgivelsene. Vår R&D-avdeling jobber fortløpende med å utvikle produkter som bruker færre materialer, uten at det skal redusere den tekniske yteevnen. Verktøyavdelingen utvikler verktøy til bruk i våre maskiner, som produserer produkter ved hjelp av så få anslag som mulig, for dermed å begrense energiforbruket i produksjonen.

Safe harbor
Du kan lese om vår "EU Data Privacy Policy, Safe Harbor" her.