Vi er No Equal

Opplev forskjellen!

Vi hjelper mennesker med å bygge sikrere konstruksjoner på en økonomisk måte.

Vi gjør dette ved å designe, konstruere og produsere unike beslag og tilhørende produkter, som lever opp til eller overgår kundenes behov og forventninger.

Hvem er Simpson Strong-Tie®?

Simpson Strong-Tie® er verdens ledende produsent av byggbeslag.

Vi står for sikrere bygg. Sterkere og mer rasjonelle konstruksjoner. Bedre service og rådgiving. Vi utvikler, tester og fremstiller flere beslag enn noen annen virksomhet innenfor bransjen. Vårt kjennetegn er utvikling av innovative kvalitetsprodukter.

Levering
Med vårt omfattende lager, kan du regne med at vi leverer dine produkter til riktig sted på riktig tidspunkt. Omgående levering fra lager er en viktig fordel for våre kunder. Ingen annen produsent av byggbeslag kan tilby samme leveringsevne. Som noe helt nytt, kan du nå bestille varer helt til klokken 16 mandag-torsdag, og få levering neste dag. Det gir mindre lagerbinding og større fleksibilitet for våre kunder.

Produktnyheter
Simpson Strong-Tie® kan mye mer enn å produsere beslag. Vi har flere nye og spennende produktlinjer, og vi utvider hele tiden ”familien”. Eksempler på nyere Simpson Strong-Tie® produktlinjer er:

  • Stort rustfritt program av spiker og skruer
  • Quik Drive®, automatisk skruesystem
  • Skuddmontasje med både krutt og gass
  • Mekaniske og kjemiske ankere og betongskruer


Slik får du hjelp
Hos Simpson Strong-Tie® er god kundeservice en selvfølge i alle situasjoner. Derfor kan vi tilby kvalitetsservice fra både våre interne avdelinger og ute på plassen hvor byggingen foregår. Vi kan hjelpe på flere måter.

Kundeservice: Kan kontaktes direkte og svarer på spørsmål fra kunder og forhandlere.

Teknisk Support: Trår til når mer kompliserte eller tekniske spørsmål skal besvares.
Våre selgere stiller gjerne opp på byggeplasser og tekniske skoler, når det er behov for rådgiving.

For ytterligere informasjon, kan vi kontaktes på tlf: +45 8781 7400 eller info@strongtie.dk.

CE-merking
CE-merking av et beslag betyr at beslaget er fremstilt og kon­trollert i overensstemmelse med en felles europeisk standard eller en Europeisk teknisk vurdering. Dette betyr at beslagene lever opp til kravene til blant annet sikkerhet i byggforskriftene. Yteevnedeklarasjoner (DoP) er fabrikantens dokumentasjon for produktets CE-merking. Simpson Strong-Ties DoP-er kan lasten ned fra hjemmesiden vår, www.strongtie.no, eller sendes etter henvendelse på tlf.: +45 8781 7400.
CE-merket er dessuten et slags reisepass, ettersom beslag som er CE-merket fritt kan omsettes i det europeiske markedet, uten nye krav om nasjonal testing og godkjennelse. Hos Simpson Strong-Tie® tar vi CE-merkingen veldig seriøst, og er derfor i dag den ledende produsenten av ETA-godkjente og CE-merkede byggbeslag. Vi har dessuten valgt å etablere vårt eget testlaboratorium, som er akkreditert til å gjøre tester i henhold til ETAG-bestemmelsene.

ISO-sertifisering
Vi har topp moderne produksjonsfasiliteter i Frankrike, England og Danmark, som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008. Dessuten investerer vi mer i testfasiliteter enn noen annen spesialist på byggbeslag. Vårt europeiske testlaboratorium var det første produsenteide som ble akkreditert i henhold til den internasjonale standarden EN ISO/IEC 17025:2005. Dette betyr at vi er autorisert til å utføre tester som ligger til grunn for CE-merking av våre produkter.