GAF

Gaffelanker

Gaffelanker GAF brukes til forankring av sperrer med bredde 45-50 mm på underliggende trekonstruksjon. GAF kan også brukes til innfesting av topplekter eller mønebord på takstein- og tegltak.

CE-merket
Anvendelsesklasse 2

Produktinformasjon

Bilder

Egenskaper

Materiale

  • Stålkvalitet:
    Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
  • Korrosjonsbeskyttelse:
    275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm

Applikasjoner

Bruksområder

  • Brukes til forankring av sperrer
  • Brukes til innfesting av topplekt eller mønebord i tak med takstein/tegl.

Skjøter

  • Tre-tre skjøter

Tekniske data

Dimensjoner

Mål

Art. nr. TUN nr. Mål [mm] Hull
A B C D E t Ø Antall
GAF48 21593868 50 138 178 26 60 1.5 4 9 + 9 + 16

Lastbæreevne tabell (karakteristiske verdier)

Art. nr. Forbindelsesmidler Karakteristisk bæreevne (kN), ett anker per skjøt
Type [mm] Antall i nedre del Antall i fliker
GAF48 CNA3,1x40 5 3 + 3 7.1

Bæreevnene gjelder kun for takvinkler under 60°

Installasjon

Installasjon

Innfesting

  • CNA3,1xL kamspiker eller CSA4,0xL beslagskruer. Det brukes like mange spiker/skruer i flikene (2-4 stk), og dobbelt så mange spiker/skruer som i flikene (4-8 stk) i den nederste delen.

Sertifiseringer

Ytelses Erklæring (DoP)

European Technical Assessment (ETA)

CAD bibliotek

DWG (2D) REVIT (2D) DWG (3D) REVIT (3D) SAT XML
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.

Buy from Distributor

No items available.