Miljøpolitikk

Environment Protection

Vår miljøpolitikk

Siden april 2007 har Simpson Strong-Tie blitt sertifisert i henhold til et miljøledelsessystem som oppfyller kravene i ISO 14001: 2008.

Alle ansatte i Simpson Strong-Tie må jobbefor å redusere effekten av selskapets aktiviteters påvirkning på miljøet og for å bekjempe forurensning.

Vi overholder miljølovene og prøver kontinuerlig å forbedre måten vi jobber på, med sikte på å redusere de negative effektene vår produksjon kan ha på miljøet.

Simpson Strong-Tie investerer årlig i å forbedre produksjonsprosesser, lydisolering av støyende maskiner og forbedre arbeidsmiljøet for våre ansatte. Utslipp til luft forårsaket av produksjonsprosesser filtreres før de slippes ut i miljøet. Vår FoU-avdeling jobber kontinuerlig med å utvikle produkter som bruker mindre materialer, men som har lignende tekniske ytelser. Verktøyavdelingen utvikler verktøy for bruk i maskinene våre, som produserer produkter med så få slag som mulig, og derved begrenser energiforbruket i produksjonen.

Contact

Simpson Strong-Tie Norge

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk

Org.nr: 9672 09 562
Smalvollveien 58
0667 Oslo
Norge