S&P Clever Reinforcement

S&P Clever Reinforcement

Ledende i strukturelle forsterkning-systemer

S&P fokuserer på å styrke broer og anleggskonstruksjoner, samt å utvikle forsterkningsløsninger for asfaltbelegg. Våre produkter produseres i S & P's anlegg og selges direkte til sluttkunden. Selskapets kjernekompetanse er rådgivning for alle våre distribuerte systemer. I tillegg tilbyr S&P programvareløsninger for dimensjonering av forsterkningssystemer.

S&P Reinforcement Company AG stammer fra Scherer & Partner Bausysteme i Brunnen, Sveits i 1995. Siden den gang har selskapet utviklet, produsert og solgt forsterkningsprodukter. S&P flyttet til en ny administrasjonsbygning med et stort lager og produksjonsbygg i Seewen, Sveits i 2010. S&P har også en filial i det vestlige Sveits samt selskaper i Østerrike, Nederland, Frankrike, Tyskland, Polen, Portugal, Danmark og Sverige . I Danmark ligger S&P Reinforcements hovedkontor i Boulstrup ved Odder.

Related Content

 1. S&P FRP fiberforsterkning

  Fiberforsterkning tillater konstruksjonsendringer i eksisterende bygninger, slik at kundens anvendelsesmuligheter kan realiseres og behov oppfylles. I mer enn 20 år har S&P rådgitt og levert produktløsninger over hele verden.

  Her er noen av fordelene med FRP-forsterkning:

  • Nedetid for konstruksjonen under installasjonen er ikke nødvendig eller minimal
  • Patenterte forspenningssystemer for forsterkning av konstruksjoner
  • Lav egenvekt og liten innbygningstykkelse 
  • Korrosjonsfri og motstandsdyktig mot aggressive miljøer

  S&P Asfaltarmering

  S&Ps bitumenimpregnerte asfaltforsterkning Carbonphalt® G og Glasphalt® G er laget av karbonfiber og glassfiber og brukes til bærende armering, sprekkforebygging og sporkjøring. Produktene øker konstruksjonens levetid Dermed reduseres  livssykluskostnader og CO2-belastning.

  Teknologien bak produktene har en bevist effekt, demonstrert i flere tiår, i mange land.

  Carbonphalt® G og Glasphalt® G kan lett males slik at fiber og asfalt kan brukes som resirkulert asfalt (resirkulering), og dermed sikre bærekraft og sirkulær økonomi.

  Her er noen fordeler med asfaltarmering:

  • En løsning som er både bærekraftig og økonomisk fordelaktig
  • Forlenger asfaltens levetid
  • Øker bæreevnen
  • Kan freses og brukes på nytt
  • Minimerer sprekkdannelser og forhindrer refleksjonssprekker

  S&P ARMO kullfiberforsterkningsnett

  S&Ps ARMO-System består av S&P ARMO-crete® (spesiell betong) og S&P ARMO-mesh® (karbonfiberarmeringsnett).

  Systemet brukes til forsterkning av bygninger, broer og tunneler etc. Systemet kan installeres enten via våt eller tørr sprøytebetongmetode, både på mur og betongbakgrunn. På grunn av de korrosjonsbestandige egenskapene til karbonfibernettet er det mulig å installere betongen med en betydelig lavere tykkelse enn med tradisjonelle metoder. Det amorfe silisiumbelegget på S&P ARMO-mesh® (karbonfiberarmeringsnett) sammen med de reaktive komponentene i S&P ARMO-crete® (spesialbetong) vil resultere i en fast og sterk binding mellom karbonfibernettet og betongen. I tillegg skaper det en økning i forankringen.

  Her er noen av fordelene med ARMO-systemet:

  • Statisk armering med minimal lagtykkelse
  • Universelle bruksområder
  • Ingen korrosjon og veldig høy slitestyrke
  • Høy motstand mot brann
  • Oppfyller kravene i EN 1504-3

Contact

Simpson Strong-Tie Norge

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk

Org.nr: 9672 09 562
Smalvollveien 58
0667 Oslo
Norge