Dimensjoneringsverktøy

Specifikationsværktøjer

Her finner du våre spesifikasjonsverktøy som kan hjelpe deg med å velge og spesifisere de riktige produktene for prosjektet.

Related Content

 1. Solid Wood

  Solid Wood er bransjens mest effektive nettbaserte verktøy som hjelper rådgivende ingeniører, bygningsingeniører og håndverkere å finne og dokumentere riktige festemidler til trevirke.

  Programmet er enkelt å bruke og gjør det lettere å forstå og spesifisere riktige løsninger, som for eksempel trevirkets densitet, egenskapene til materialet, korrosjonskategorien og kapasiteten til de ulike festemidler.

  I 4 enkle trinn finner Solid Wood en dokumentert løsning som passer for det spesifikke prosjektet. Spesifikasjonene kan skrives ut og brukes som dokumentasjon.       

  • Dokumentasjon i henhold til Eurocode 5 (EN 1995-1-1)
  • Raskere og enklere enn manuell beregning
  • Tre-tre / stål-tre / plate-tre 
  • Programmet lager en PDF-rapport som kan brukes til å dokumentere prosjektet

  Anchor Designer

  Anchor Designer™ er et innovativt beregningsprogram som du kan bruke gratis. Programmet brukes til å beregne dimensjoneringen av ulike ankre og finne produktet som tilfredsstiller dine spesifikke behov. Det muliggjør kontroll av ankre i henhold til ETAG 001 vedlegg C og EOTA TR029 (europeiske standarder), men også i samsvar med ACI 318 vedlegg D, CAN / CSA A23.3 vedlegg D (amerikanske standarder).

  Anchor Designer™ beregningsprogram har et intuitivt og interaktivt grafisk brukergrensesnitt i 3D. Den lar deg gjøre beregninger i metriske eller britiske enheter for mekaniske og kjemiske anker. Anchor Designer™ kan gjøre beregninger for ett anker, men lar deg også beregne opptil 16 ankre.

Contact

Simpson Strong-Tie Norge

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk

Org.nr: 9672 09 562
Smalvollveien 58
0667 Oslo
Norge