REACH-Forskriften

REACH Regulations

I samsvar med plikten til å formidle informasjon i henhold til Artikkel 33 i REACH-forskriften, erklærer vi herved den nødvendige informasjonen om SVHC i Simpson Strong-Tie produkter.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) har publisert på nettsiden sin en liste med stoffer med svært høy bekymring (SVHC) som oppfyller kriteriene oppgitt i Artikkel 57 i REACH-forskriften og er identifisert i samsvar med Artikkel 59 av REACH-forskriften (http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp).

Det kreves at vi informerer kunder om alle produkter som inneholder SVHCer i en konsentrasjon på mer enn 0,1 % v/v.

Noen få av våre produkter inneholder kromstrioksid som er inkludert i kandidatlisten som trer i kraft fra 21. september 2017. Konsentrasjonen av dette stoffet i våre produkter er imidlertid i alle tilfeller betydelig mindre enn 0,1 % v/v.

Derfor er produktene våre i fullt samsvar med kravene og begrensningene i REACH-forskriften med hensyn til SVHCer.

Contact

Simpson Strong-Tie Norge

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk

Org.nr: 9672 09 562
Smalvollveien 58
0667 Oslo
Norge