BAN

Vindtrekkbånd

BAN vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av takkonstruksjoner, som beskrevet i vår vindavstivingskatalog (strongtie.no). Vindtrekkbånd med bredde på 25, 40 og 60 mm inngår som trekkbånd i vindavstivingssystemene. Vindtrekkbånd 80x2,0 kan brukes der det kreves større trekkstyrke i båndet. For at båndene skal være virksomme, skal de være stramme i det ferdige bygget.

CE-merket
Anvendelsesklasse 2
Elgalvanisert stål 20 µm
Indoor

Produktinformasjon

Bilder

Egenskaper

Materiale

For BAN202510, BAN202525, BAN206050 og BAN208025:

 • Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275, i henhold til EN 10346
 • Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider, i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm

For BAN154025 og BAN154050:

 • Stålkvalitet: Galvanisert stål S350GD + Z275, i henhold til EN 10346
 • Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider, i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
   
 • Finnes også i en rustfri syrefast utgave: BAN204025S

Fordeler

 • Muliggjør forankring og avstiving av trekonstruksjoner

Applikasjoner

Skjøter

 • Forankring av trekonstruksjoner
 • Avstiving av trekonstruksjoner

 

Bruksområder

 • Vindtrekkbånd BAN brukes til forankring og avstiving av trekonstruksjoner

Tekniske data

Dimensjoner

Dimensjoner

Art. nr. NOBB nr. Dimensjoner Hull Box Quantity
A [mm] B [m] t [mm] Ø [mm]
BAN202510212175002510254
BAN202525212175342525251
BAN154025 * **2494293040251.551
BAN204025 *212204054025251
BAN154050 * **2494294840501.551
BAN204050 *212204134050251
BAN206050212204396050251
BAN208025212204478025251

* Fås med meterangivelse per ½ m
** Høystyrkestål S350GD

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Art. nr. Karakteristisk bæreevne R1,k (kN) min. af:
Stål Tre - ved anvendelse av kamspik CNA4,0x
35 40 60
BAN20251011.91,66 x n1,85 x n2,36 x n
BAN20252511.91,66 x n1,85 x n2,36 x n
BAN154025 * **171,66 x n1,85 x n2,36 x n
BAN204025 *17.81,66 x n1,85 x n2,36 x n
BAN154050 * **171,66 x n1,85 x n2,36 x n
BAN204050 *17.81,66 x n1,85 x n2,36 x n
BAN20605026.71,66 x n1,85 x n2,36 x n
BAN20802535.61,66 x n1,85 x n2,36 x n

n = antal kamspiker

* Fås med meterangivelse per ½ m
** Høystyrkestål S350GD

Characteric capacities

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - R1,k [kN]
CNA 4,0x35 CNA4,0x40 CNA 4,0x50 CNA4,0x60
BAN154025 * **min (17/kmod ; 1,66 x n)min (17/kmod ; 1,85 x n)min (17/kmod ; 2,22 x n)min (17/kmod ; 2,36 x n)
BAN204025 *min (17.8/kmod ; 1,66 x n)min (17.8/kmod ; 1,85 x n)min (17.8/kmod ; 2,22 x n)min (17.8/kmod ; 2,36 x n)
BAN154050 * **min (17/kmod ; 1,66 x n)min (17/kmod ; 1,85 x n)min (17/kmod ; 2,22 x n)min (17/kmod ; 2,36 x n)
BAN204050 *min (17.8/kmod ; 1,66 x n)min (17.8/kmod ; 1,85 x n)min (17.8/kmod ; 2,22 x n)min (17.8/kmod ; 2,36 x n)
BAN206050min (26.7/kmod ; 1,66 x n )min (26.7/kmod ; 1,85 x n)min (26.7/kmod ; 2,22 x n)min (26.7/kmod ; 2,36 x n)
BAN208025min (35.6/kmod ; 1,66 x n )min (35.6/kmod ; 1,85 x n)min (35.6/kmod ; 2,22 x n)min (35.6/kmod ; 2,36 x n)

Montering

Montering

Innfesting

 • Ved innfesting av vindtrekkbånd i trekonstruksjoner brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
 • Det anbefales alltid å bruke tilkoblingsbeslag for oppnåelse av maksimal tilkoblingsstyrke til sperrekonstruksjonen
 • Ved innstøping bestemmes den nødvendige innstøpingslengden av betongkvaliteten og kreftenes størrelse

For guide til valg av bånd, henviser vi til vindavstivingskatalogen eller til kapittel 14 i produktkatalogen vår, som du finner på strongtie.no

Sertifiseringer

Ytelses Erklæring (DoP)

Buy from Distributor

No items available.

Contact

Simpson Strong-Tie Norge

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk

Org.nr: 9672 09 562
Smalvollveien 58
0667 Oslo
Norge