BAN

Vindtrekkbånd

BAN vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av takkonstruksjoner, som beskrevet i vår vindavstivingskatalog (www.strongtie.no). Vindtrekkbånd med bredde på 25, 40 og 60 mm inngår som trekkbånd i vindavstivingssystemene. Vindtrekkbånd 80x2,0 kan brukes der det kreves større trekkstyrke i båndet. For at båndene skal være virksomme, skal de være stramme i det ferdige bygget.

CE-merket
Anvendelsesklasse 2
Acier électrozingué 20µm

Produktinformasjon

Bilder

Egenskaper

Materiale

For BAN202510, BAN202525, BAN206050 og BAN208025:

 • Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275, i henhold til EN 10346
 • Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider, i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm

For BAN154025 og BAN154050:

 • Stålkvalitet: Galvanisert stål S350GD + Z275, i henhold til EN 10346
 • Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider, i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm
   
 • Finnes også i en rustfri utgave: BAN204025S

Fordeler

 • Muliggjør forankring og avstiving av trekonstruksjoner

Applikasjoner

Skjøter

 • Forankring av trekonstruksjoner
 • Avstiving av trekonstruksjoner

 

Bruksområder

 • Vindtrekkbånd BAN brukes til forankring og avstiving av trekonstruksjoner

Tekniske data

Dimensjoner

Mål

Art. nr. NOBB nr. Mål Huller
A [mm] B [m] t [mm] Ø [mm]
BAN202510 21217500 25 10 2 5
BAN202525 21217534 25 25 2 5
BAN154025*) **) 24942930 40 25 1.5 5
BAN204025*) 21220405 40 25 2 5
BAN154050**) 24942948 40 50 1.5 5
BAN204050*) 21220413 40 50 2 5
BAN206050 21220439 60 50 2 5
BAN208025 21220447 80 25 2 5

* Fås med meterangivelse per ½ m
** Høystyrkestål S350GD

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Art. nr. Karakteristisk bæreevne R1,k (kN) min. af:
Stål Tre - ved anvendelse av kamspik CNA4,0x
35 40 60
BAN202510 11.9 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n
BAN202525 11.9 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n
BAN154025*) **) 17 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n
BAN204025*) 17.8 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n
BAN154050**) 17 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n
BAN204050*) 17.8 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n
BAN206050 26.7 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n
BAN208025 35.6 1,66 x n 1,85 x n 2,36 x n

n = antal kamspiker

* Fås med meterangivelse per ½ m
** Høystyrkestål S350GD

Installasjon

Installasjon

Innfesting

 • Ved innfesting av vindtrekkbånd i trekonstruksjoner brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
 • Det anbefales alltid å bruke tilkoblingsbeslag for oppnåelse av maksimal tilkoblingsstyrke til sperrekonstruksjonen
 • Ved innstøping bestemmes den nødvendige innstøpingslengden av betongkvaliteten og kreftenes størrelse

For guide til valg av bånd, henviser vi til vindavstivingskatalogen eller til kapittel 14 i produktkatalogen vår, som du finner på www.strongtie.no

CAD bibliotek

DWG (2D) REVIT (2D) DWG (3D) REVIT (3D) SAT XML
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.

Buy from Distributor

No items available.