BAN09

Vindtrekkbånd

BAN vindtrekkbånd brukes til forankring og avstiving av takkonstruksjoner, som beskrevet i vår vindavstivingskatalog (strongtie.no).
BAN09 med 0,9 mm høystyrkebånd leveres i ruller på 25 meter. Det betyr et tynnere og lettere bånd, med samme trekkstyrke som vårt velkjente 2,0 mm bånd. Intelligente “strong-holes” bidrar til å bevare styrken i båndet.
For at båndene skal være virksomme, skal de være stramme i det ferdige bygget.

CE-merket
Anvendelsesklasse 2
Elgalvanisert stål 20 µm
Indoor

Produktinformasjon

Bilder

Egenskaper

Material

  • Høystyrkestål S550GD

Fordeler

  • ca 50 % lettere bånd
  • arbeidsmiljømessig fordel ved manuell håndtering av båndene
  • båndet kan brukes sammen med vårt eksisterende vindavstivingssystem
  • intelligente “strong-holes” som bevarer styrken i båndet
  • leveres i ruller à 25 meter

Tynnere bånd betyr større forlengelse. Derfor anbefales det å vurdere de deformasjonene som kan oppstå på grunn av 0,9 båndets forlengelse ved bruk av båndlengder over seks meter.

Tekniske data

Dimensjoner

Dimensjoner

Art. nr. NOBB nr. Dimensjoner Huller Box Quantity
A [mm] B [m] t [mm] Ø
BAN0940254865659540250.951

Tynnere bånd betyr større forlengelse. Derfor anbefales det å vurdere de deformasjonene som kan oppstå på grunn av 0,9 båndets forlengelse ved bruk av båndlengder over seks meter.

Lastbæreevnetabell (karakteristiske verdier)

Art. nr. Karakteristisk trekkbæreevne R1,k (kN), min av: [kN]
Stål CNA4.0x35 CNA4.0x40 CNA4.0x60
BAN09402517.81.68 x n1.83 x n2.36 x n

n = det effektive antall spiker iht. Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

Montering

Montering

Innfesting

  • Ved innfesting av vindtrekkbånd i trekonstruksjon, brukes CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
  • Det anbefales alltid å bruke tilkoblingsbeslag for oppnåelse av maksimal tilkoblingsstyrke til sperrekonstruksjonen
  • Ved innstøping bestemmes den nødvendige innstøpingslengden av betongkvaliteten og kreftenes størrelse

For guide til valg av bånd, henviser vi til vindavstivingskatalogen på strongtie.no

 

Sertifiseringer

Ytelses Erklæring (DoP)

Buy from Distributor

No items available.

Contact

Simpson Strong-Tie Norge

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk

Org.nr: 9672 09 562
Smalvollveien 58
0667 Oslo
Norge