AB255HD

Heavy duty strekk- og skjærvinkelen til CLT

AB255HD vinkelbeslaget er designet til CLT-konstruktioner. Den fleksible vinkel er designet for både skjær og vertikal belastning. Armering med fullgjengede konstruksjonsskruer muliggjør den meget høye vertikale styrken.

CE-merket
Avtalegrunnlag
Anvendelsesklasse 2
Indoor
Electrogalvanized steel Z275

Produktinformasjon

Bilder

Egenskaper

Materiale

 • Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
 • Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider - svarende til en sinklagstykkelse på ca. 20 μm

Fordeler

 • Velegnet til brug i CLT-konstruksjonsskruer
 • Meget høye bæreevner

Applikasjoner

Skjøter

 • CLT væg-, lofts- og gulvelementer

Bruksområder

 • CLT elementer

Tekniske data

Dimensjoner

Dimensjoner

Art. nr. Dimensjoner [mm] Hull flik A Hull flik B
A B C t Ø5 Ø14 Ø5 Ø9 Ø14
AB255HD 123 100 255 3 56 2 41 5 4

Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 1

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 1
Utspikring Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. skjøt [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k
Antall Type Antall Type Antall Type CNA4.0x40 CNA4.0x60 CSA5.0x50 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CSA5.0x50
AB255HD 26 CNA/CSA 5 ESCRFTC8.0x140 13 CNA/CSA min(47.0 ; 56/kmod) min(51.0 ; 56/kmod) min(51.0 ; 56/kmod) 35 45.7 46

Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flik B
Bæreevner med andre lengder ESCFTC er tilgjengelige i ETA

Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 2

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 2
Utspikring Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. skjøt [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k
Antall Type Antall Type Antall Type CNA4.0x40 CNA4.0x60 CSA5.0x50 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CSA5.0x50
AB255HD 30 CNA/CSA 5 ESCRFTC8.0x200 13 CNA/CSA min(54.2 ; 56/kmod) min(70.8 ; 56/kmod) min(72.4 ; 56/kmod) 37.7 49.7 53.5

Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flik B
Bæreevner med andre lengder ESCFTC er tilgjengelige i ETA

Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 3

Art. nr. Karakteristisk bæreevne - Tre/Tresamling - 1 vinkelbeslag - utspikring 3
Utspikring Karakteristisk bæreevne - 1 vinkelbeslag pr. skjøt [kN]
Flik A Flik B R1.k R2.k = R3.k
Antall Type Antall Type Antall Type CNA4.0x40 CNA4.0x60 CSA5.0x50 CNA4.0x40 CNA4.0x60 CSA5.0x50
AB255HD 26 CNA/CSA 3 ESCRFTC8.0x200 13 CNA/CSA min(46.8 ; 56/kmod) min(46.8 ; 56/kmod) min(46.8 ; 56/kmod) 28.3 32.4 43.4

Værdier er kun gældende hvis elementerne er forhindret i at rotere.
R1,k bæreevnerne er gældende uanset antallet af CNA/CSA i flik B
Bæreevner med andre lengder ESCFTC er tilgjengelige i ETA

Installasjon

Installasjon

Innfesting

 • Til innfesting i tre brukes ESCRFTC8,0xℓ og CNA4,0xℓ beslagspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
 • Til innfesting i betong brukes to M12 bolte

CAD bibliotek

DWG (2D) REVIT (2D) DWG (3D) REVIT (3D) SAT XML
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.
Ingen varer tilgjengelig.

Buy from Distributor

No items available.